ဝန်ကြီးဌာနအတည်ပြု

ဝန်ကြီးဌာနများမှ ဝန်ကြီးဌာနမှ အတည်ပြုခြင်းတံဆိပ်ကို လက်ခံရယူရန် ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ရှေးရိုးစွဲကျမ်းစာအဖွဲ့ အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများကို တင်ပြပြီးနောက် အတည်ပြုချက်ရယူပါ။

  1. ဒေသဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနသုံးခုမှ ထောက်ခံစာ
  2. နှစ်ပေါင်းများစွာ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသည့် အတွေ့အကြုံရှိသော ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ယုံကြည်လက်ခံထားသော ပြင်ပဝန်ကြီးဌာနထံမှ အကြံပြုစာ၊
  3. နှစ်စဉ်ဘတ်ဂျက်
  4. Conservative Bible Association မှ လက်ခံထားသော မူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပါဝင်သော ပဋိညာဉ်စာချုပ်
  5. ဆိုက်ရောက်စစ်ဆေးခြင်းအား အထူးအကြံပြုထားပြီး ရှာဖွေထားသော်လည်း တည်နေရာ၊ အကွာအဝေးနှင့် ရရှိနိုင်သော ဆိုက်ဆိုက်စစ်ဆေးသူများကြောင့် ဝန်ကြီးဌာနတိုင်းအတွက် ၎င်းသည် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း နားလည်ပါသည်။
my_MMMyanmar
0
မင်းရဲ့တောင်းဇလား
preloader