မာဒါဂက်စကာ - အားကစားEvဝံဂေလိတရား - MAD001

$50.00 - $500.00

Sports Evangelism is by far the greatest tool we are able to use to reach the children and youth of our country.  We have partnered with Christ Centered Champions, which is a worldwide sports ministry, to be used as a tool to assist churches and mission organizations to accomplish the Great Commission. If you would like to partner with us in spreading the gospel through sports you can donate through the secure “Donate Now” link here.  Christ Centered Champions™ is 501(c)(3) non profit organization.

We are in need of sports equipment for our 3 teams, 36 members, as follows:

Soccer Balls, $20/each- $120

T-shirts, $3.50/each = $126

Discipleship Curriculum $3/each = $108

Total Need:  $354

ပိုမိုသိရှိလိုပါကအီးမေးလ်ပို့ပါ  mbange.joseph@gmail.com

ရှင်းလင်းသော
-
+

သတ်မှတ်ချက်များ

SKU: MAD001 အမျိုးအစားများ: , , , , ,

ဖော်ပြချက်

Sports Evangelism is by far the greatest tool we are able to use to reach the children and youth of our country.