Nghiên cứu

Chúng tôi đã tổng hợp số liệu thống kê từ nhiều quốc gia trên thế giới nơi các Cơ đốc nhân đang làm việc. Những số liệu thống kê này giúp chúng tôi đưa ra quyết định bằng cách sử dụng các chiến lược sứ mệnh khác nhau. Bạn sẽ tìm thấy các thông tin sau: 1) Tóm tắt Chiến lược Cơ đốc, 2) Bản đồ Quốc gia, và 3) Biểu đồ hiển thị các Tôn giáo, Tín đồ và Sự phát triển hàng năm của Quốc gia. 

  1. Nhấp vào một khu vực trên bản đồ để phóng to.
  2. Nhấp vào quốc gia trong khu vực để phóng to.
  3. Nhấp vào quốc gia để mở trong tab mới với số liệu thống kê.
viVietnamese
trình tải trước