နိုင်ဂျာ

လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့်နှင့် သာသနာပြုလုပ်ငန်းအပေါ် ကန့်သတ်ချက်အနည်းငယ်ရှိသည့် ၀န်ခံခြင်းမရှိသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ နိုင်ဂျီးရီးယားရှိ အခြေအနေများ၊ နိုင်ဂျီးရီးယားတွင် အခြေခံဝါဒီ မွတ်ဆလင်အုပ်စုများ မြင့်တက်လာမှုနှင့် Pentecostal အဖွဲ့အချို့၏ ထိလွယ်ရှလွယ် ချဉ်းကပ်မှုများထက် နည်းပါးသော ချဉ်းကပ်မှုများကြောင့် မွတ်စလင်များနှင့် ခရစ်ယာန်များကြား တင်းမာမှုများ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။

ဘာသာတရားများလူဦးရေ %တွယ်တာသူများနှစ်စဉ် ကြီးထွားမှု
မွတ်ဆလင်97.1%24,402,0170.0
ခရစ်ယာန်0.3%75,3922.1
ဧဝံဂေလိတရား0.1%25,1303.7

==
my_MMMyanmar
preloader